De skal opleve ...

”De skal opleve, at det her arbejde, det er fantastisk!”

Af Anne Schacht-Petersen

Produktionschef Per Jensen har ændret holdning til, hvordan Westrup skal tage imod borgere med flere problemer end ledighed. Han ændrede holdning i forbindelse med et oplæg af Lisbeth Zornig Andersen på oktober mødet i Partnerskabsnetværket - og på grund af et godt samarbejde omkring en virksomhedspraktik for en sygemeldt borger.

Per Jensen har været ansat på Westrup siden 1984. Han startede i udviklingsafdelingen, blev værkfører og har været produktionschef siden 2007.

Westrup indgik Partnerskabsaftale med Jobcenter Slagelse i 2008 og har forpligtiget sig til punkt 1 og 4. Per Jensen er 1. kontaktperson i forbindelse med partnerskabssamarbejdet.

Mennesker der ikke magter at stå op

Per byder velkommen med kaffe og kanelsnegle i virksomhedens store mødelokale:

”Det der blandt andet overraskede mig på netværksmødet med Lisbeth Zornig Andersen var, at der er så mange mennesker, som overhovedet ikke magter at stå op om morgenen og gå på arbejde”, indleder Per og fortsætter:

”At nogle familier har levet i generationer på overførselsindkomster. At ingen i familien måske har haft et arbejde og tjent deres egne penge. Det gjorde indtryk. Jeg får det her billede i hovedet af en familie ved et stort bord, hvor hverken bedsteforældre eller forældre nogensinde har været på arbejdsmarkedet, og at børnene derfor slet ikke ved, hvad det vil sige at have et arbejde. Og hvis der så også er alkohol og misbrug involveret, så lever de ligesom inde i en kugle og ved måske ikke bedre. Hvordan skal de bryde det mønster, når de ikke kender andet?”

Westrup har haft mange forskellige ledige mennesker i både virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. De gør meget for at støtte dem, der kommer ind i virksomheden. Westrup har meget at tilbyde – også sociale arrangementer og aktiviteter. Ligesom de sørger for, at dem der er i virksomhedspraktik altid har en omsorgsfuld medarbejder at støtte sig til – en mentor.

Derfor har der også været flest gode oplevelser. De gange hvor virksomheden har valgt at afbryde virksomhedspraktikken, har det været i forbindelse med personer, som havde flere problemer end ledighed. Det var netop de mennesker, som Lisbeth Zornig Andersen havde fokus på ved netværksmødet.

”Her møder man til tiden

– og det er kl. 6.30!”

”Vi har nok været for firkantede i vores indstilling og har måske krævet for meget i begyndelsen. Når vi har haft den første samtale med personen, har vi givet udtryk for, at her møder man til tiden – og det er kl. 6.30!”, forklarer Per og fortsætter:

”Når de så ikke kom, som vi havde aftalt, afbrød vi praktikken, fordi vi havde den holdning, at kunne de ikke møde til tiden og arbejde 37 timer – ja så kunne vi ikke hjælpe dem. Nu tænker jeg mere, at vi skal være opmærksomme på, at ikke alle magter at stå tidligt op og møde til tiden. Derfor er det vigtigt, at vi laver en plan - sammen med personen og jobcentermedarbejderen – en plan for hvornår og hvor meget vedkommende kan arbejde. Det er vigtigt, at vi lytter, og at han/hun selv kommer på banen og fortæller, hvad der skal til for, at virksomhedspraktikken lykkes.”

Samarbejde og forventningsafstemning

For en måneds tid siden fik Westrup for første gang en borger på sygedagpenge i virksomhedspraktik. I samarbejde med personen og jobcentret lavede virksomheden en plan, hvor vedkommende langsomt vænner sig til arbejdet og selv sætter rammerne for sin arbejds- og mødetid.

Det fungerer ifølge Per rigtig godt for alle involverede. Han ville ønske, at han havde gjort det samme med de mennesker, som har haft svært ved at leve op til de krav, som virksomheden tidligere stillede.

”Så mit bedste råd til andre virksomheder er at sørge for, at personen selv kommer med på råd og får sat ord på, hvordan de mener, at de bedst kan få en arbejdsdag til at fungere. Og så skal jobcentret give os klar besked og sige: Her kommer et menneske, som ikke kan håndtere at have et arbejde – vil I hjælpe med at få vedkommende på højkant?”

En værdig tilværelse

”Der vil være nogle omkostninger for virksomheden ved at give en hjælpende hånd. Det må man se i øjnene”, siger Per og fortsætter:

”Men på den lange bane bidrager man til det danske samfund og hjælper et menneske med at få en værdig tilværelse. Det vil vi gerne være med til. Vi vil gerne give folk et ansvar og få dem til at opleve livet på en anden måde. Hjælpe dem med at få en identitet og et socialt netværk. Også det at opleve fællesskab og få ros – naturlig ros – det er vigtigt for alle mennesker. Og det kan de få på et arbejde. De skal opleve, at det her arbejde, det er fantastisk!”, slutter Per Jensen.

Siden er sidst opdateret 5. november 2019