Netværk

For alle private og offentlige virksomheder i Slagelse

Obs! Der afholdes p.t. ikke fysiske møder. Vi henviser i stedet for til Erhvervscentrets arrangementer og BussinesBrunch, samt Cabi's Netværk og webinar-oplæg:

ArbejdsmarkedsNetværket er det tidligere Partnerskabsnetværk, som er blevet gearet til fremtiden, bl.a. ved at åbne op for alle interesserede virksomheder i hele Slagelse Kommune. 

Vi vil gerne fortsætte med at skabe dialog og synergi mellem det offentlige og private arbejdsmarked og være med til at nedbryde fordomme og barrierer.

Netværket tager aktuelle og beskæftigelsesrettede temaer op, som f.eks. "Rekrutter bredere og styrk din virksomheds CSR-profil" og "Forandrende fællesskaber - kom ghettoen til livs!".

Vi håber, at alle fortsat har lyst til at dele de gode historier, viden og erfaringer og på den måde berige hinanden. Kom og få nye ideer til at tackle udfordringer og finde løsninger i samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen.

Det overordnede formål med netværket, er at bringe værdi til virksomhederne og velfærd til borgerne. Ligeledes at bidrage til FN's Verdensmål nr. 4, 8, 10 og 17. Således har vi stort fokus på at styrke din virksomheds sociale engagement og CSR-profil.

Alle private og offentlige virksomheder i Slagelse er velkomne til netværksmøderne, som afholdes 2 gange om året. Møderne annonceres her på siden og på LinkedIn.

Jobcenter Slagelse deltager med repræsentanter fra Virksomhedsservice og andre afdelinger i Jobcenteret. Derudover deltager relevante interessenter fra erhvervs- og uddannelsesområdet og fra det lokale foreningsliv.

Alle møder afholdes kl. 13-16. Forplejning er kaffe/kage/frugt.