Netværk

Videndeling og udveksling af erfaringer

Formålet med Partnerskabsnetværket er at opbygge og styrke relationer, udveksle erfaringer og dele viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, samt sætte fokus på virksomhedens sociale engagement.

Alle Partnerskabsvirksomheder inviteres til netværksmøderne, som afholdes 2 gange om året.

Jobcenter Slagelse deltager med repræsentanter fra Virksomhedsservice og med andre jobcentermedarbejdere efter behov og tema.

Partnerskabssekretariatet administrerer og driver netværksmøderne i samarbejde med virksomhedskonsulenterne.