2008

Netværket var opdelt i branchegrupper

Branchenetværket Industri

Afholder 4 netværksmøder
Temaer: Forventninger - Udbredelse af Partnerskabsaftalerne - Mentorordning - Fastholdelses af sygemeldte medarbejdere - Forebyggelse af sygefravær.

Branchenetværket Service

Afholder 4 netværksmøder
Temaer: Samme som ovenstående.

Branchenetværket Social og Sundhed

Afholder 4 netværksmøder
Temaer: Samme som ovenstående.

Branchenetværket Håndværk

Afholder 4 netværksmøder
Temaer: Forventninger - Udbredelse af Partnerskabsaftalerne - Voksenlærlingeordningen - Voksenlærlingeprojektet