2015

Vært: Liselund Kursuscenter

Slotsallén 44, 4200 Slagelse
Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 13-16.
Tema: Rigets tilstand og Virksomhedscenter Generation 2

 

Vært: RD-Huset

Slotsgade 25, 4200 Slagelse
Tirsdag den 2. juni 2015 kl. 13-16.
Tema: Rekruttering og udvikling/vækst i din virksomhed 

 

Vært: Arla Foods A/S

Karolinevej 5, Port C, Besøgslokalet
Mandag den 23. marts 2015 kl. 13-16.
Tema: Ungeindsatsen og virksomhederne