Job og uddannelse til mennesker med psykiske lidelser

Samarbejde mellem Psykiatri, Region og Kommune

IPS Vestsjælland (IPS står for Individual Placement and Support) er et projekt, hvor Slagelse Kommune m.fl. og Psykiatrien i Region Sjælland samarbejder om, at få mennesker med svære psykiske lidelser i job eller uddannelse.

Det gøres efter en metode, der tager udgangspunkt i deres motivation og jobønsker. Den psykiatriske behandling foregår samtidig med at IPS-kandidaten kommer i job eller uddannelse.

Metoden er meget effektiv og samarbejdet på tværs betyder, at vi kan forebygge, at mennesker der har - eller får - en psykiatrisk diagnose, ender i langvarige forløb uden for arbejdsmarkedet.

Yderligere information

Slagelse Kommune
Chefkonsulent Johannes Patursson
Tlf. 5857 9530