Partnerskabsaftalen - nu med Verdensmål!

Så er Verdensmål 4, 8, 10 og 17 integreret i Jobcenterets Partnerskabsaftale med private og offentlige virksomheder - et samarbejde som har eksisteret siden 2007.

Verdensmålene kan bruges til at synliggøre det sociale ansvar, som I allerede tager. Og vigtigt - til at løfte jeres sociale ansvar til et endnu højere niveau. På den måde kan I styrke jeres CSR-profil og tiltrække fremtidens arbejdskraft, der ønsker at arbejde i virksomheder, der er ambitiøse i forhold til deres samfundsansvar.

Sammen kigger vi på, hvad vi kan gøre mere for at: - finde det gode match mellem jeres virksomhed og ledige - fastholde medarbejdere der er sygemeldte - opkvalificere og ansætte ledige der er langt fra arbejdsmarkedet - opfylde jeres rekrutteringsbehov på kort og lang sigt - opkvalificere jeres medarbejdere.

Det overordnede formål med Partnerskabsaftalen er at sikre fremtidens arbejdskraft og skabe sammenhæng mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsudvikling.

Hvis I er blevet nysgerrige på Partnerskabsaftalen og på at løfte jeres sociale ansvar - så ring til os på tlf. 2911 4200.