CSR People Prize

Det er Cabi, der er tovholder for den prestigefyldte pris CSR People Prize. 

CSR står for Corporate Social Responsibility, som betyder Virksomheders Samfundsansvar.

Hvert år indstiller vi relevante virksomheder til prisen.

 

Siden er sidst opdateret 29. april 2021