Det kan vi hjælpe med

Oversigt

 • Rekruttering og formidling af arbejdskraft
 • Uddannelse, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere
 • Voksenlærlingeordningen
 • Ansættelse med løntilskud
 • Virksomhedspraktik
 • Integrationsforløb
 • Annoncering på jobnet.dk
 • Jobrotation
 • Mentorordningen
 • Partnerskabsaftalen
 • Socialt ansvar/CSR og FN's Verdensmål 4, 8, 10 og 17
 • Handicapkompenserende ordninger
 • Arbejdsfordeling og varslinger ved større afskedigelser
 • Mønsterbrydning og bekæmpelse af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
Siden er sidst opdateret 12. januar 2021