Lovgrundlaget

Samarbejdet med Jobcenter Slagelse er underlagt vilkår i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Ligebehandlingslovene om ligestilling mellem kvinder og mænd og Lov om forbud mod forskelsbehandling på baggrund af alder, etnicitet, handicap m.v.

 

Siden er sidst opdateret 26. februar 2021