Partnerskab

Samarbejde og fællesskab

Partnerskabet er et gensidigt forpligtigende samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse. Det overordnede formål er at sikre fremtidens arbejdskraft og skabe sammenhæng mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsudvikling.

Når din virksomhed og Jobcenter Slagelse indgår en Partnerskabsaftale, får I faste kontaktpersoner i Jobcenteret. Det betyder bl.a., at I har én indgang til Jobcenteret.

Partnerskabsaftalen betyder også, at din virksomhed får mulighed for at løfte jeres sociale ansvar og bidrage til FN's Verdensmål 4, 8, 10 og 17.

Partnerskabsaftalen er ikke juridisk bindende og kan revideres alt efter behov, udviklingen på arbejdsmarkedet, ændringer i lovgivningen m.v.