CSR og SDG

Et indblik i Corporate Social Responsibility

Grundlæggende handler CSR om, at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt – fx ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc.

"Virksomhedens samfundsansvar" er en dansk betegnelse for begrebet CSR, som står for Corporate Sociale Responsibility.

I 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande 17 Verdensmål for en bæredygtig global udvikling - også kaldet Sustainable Development Goals eller SDG’erne. Både CSR og Verdensmålene handler om at tage et overordnet samfundsansvar ved gøre det til en del af jeres virksomhedsstrategi.

Når I som virksomhed har etableret en Partnerskabsaftale med Jobcenter Slagelse, har I mulighed for at arbejde systematisk og dokumenterbart med socialt ansvar og bidrage til FN's Verdensmål 4 (uddannelse), 8 (anstændige job), 10 (mindre ulighed) og 17 (partnerskab).

At tage socialt ansvar kan helt konkret være:

  • at sikre et godt arbejdsmiljø og håndtere sygefravær med henblik på at forebygge, at medarbejderne nedslides (forebyggelse)
  • at tilrettelægge arbejdet, så der tages højde for de særlige behov, som nogle medarbejdere kan have på grund af fx stress, sygdom eller krise (fastholdelse)
  • at åbne dørene for ledige, der står på kanten af arbejdsmarkedet, i arbejdsprøvning, løntilskud eller jobs på ordinære vilkår (indslusning)

Ledige på kanten af arbejdsmarkedet har problemer ud over ledighed – fx misbrug, plettet straffeattest, sygdom, handicap, sprogvanskeligheder m.m.

Der er tale om indsatser, som I gør ud over det, som I er forpligtet til lovgivningsmæssigt.