Sæt tal på dit ansvar

Beregn og benchmark

Danske virksomheder bidrager med hundredvis af millioner af kroner til den danske statskasse ved at give folk fra kanten af arbejdsmarkedet en chance. Nu kan I helt konkret se, hvordan I hjælper det danske samfund, når I ansætter f.eks. flygtninge eller mennesker, der har været ledige i længere tid.

Med online-værktøjet Den Sociale Beregner kan I se, hvad I sparer samfundet for i kroner og ører.

Det tidligere Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og videns- og netværkshuset CABI lancerede beregneren sidst i februar 2018. Den er med til, på et objektivt grundlag, at sætte fokus på den værdi, det har for både samfundet og virksomheden, at I tager et socialt ansvar og ansætter mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

VFSA og CABI har også udviklet en benchmarkmodel i samarbejde med STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), hvor I kan sammenligne jeres sociale ansvar med andre virksomheder ift., hvor mange der går i arbejde efter f.eks. virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Tallet herfra kan I bruge i Den sociale beregner. Den tilgås via VITAS og er under fortsat udvikling.

Samfundsgevinst: 30 millioner kr. på et år

ISS Danmark er en af de virksomheder, som bruger beregneren. Tallene har vist, at ISS Danmark på et år har sparet det danske samfund for knap 11 mio. kr. i offentlige ydelser og været med til at generere godt 6 mio. kr. i øgede skatteindtægter. Dvs. en samlet samfundsmæssig gevinst på godt 17 mio. kr. årligt.

Oven i dette kan desuden lægges de personer, som efter endt forløb hos ISS er blevet ansat i andre virksomheder, og så er den samfundsmæssige gevinst på over 30 millioner kr.

Og den reelle samfundsmæssige gevinst er ofte større, når der medregnes øvrige positive effekter – eksempelvis værdien af det udførte arbejde, besparede omkostninger til aktivering for ledige, etc.

ISS: Vi kan dokumentere, at vi gør en forskel

”Vi har i ISS gennem mere end 20 år samarbejdet med det offentlige om at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse. Vi har aldrig været i tvivl om, at det kunne betale sig – både for den enkelte, for os som virksomhed og for samfundet. Men vi er glade for, at vi med den sociale beregner nu for alvor kan dokumentere, hvad vores indsats er værd i kroner og ører,” siger Flemming Bendt, adm. direktør for ISS Danmark.

Tal supplerer den menneskelige historie

Christina Schultz, sekretariatsleder for VFSA (nu FBSA) forklarer, at Den Sociale Beregner hjælper virksomhederne med at få konkret data på socialt ansvar, som ellers kan være svært at måle.

”Ved at give de mennesker, der har brug for det, en ekstra hånd får virksomheden ikke alene den fornødne arbejdskraft, men bidrager også til samfundet. Både i form af de offentlige ydelser, som spares, når denne gruppe kommer i job samt i form af de øgede skatteindtægter, som de kommer til at bidrage med. Det regnestykke kan virksomheder f.eks. bruge i deres CSR-rapportering, som et supplement til de gode menneskelige historier,” siger Christina Schultz.

De grupper, som regnes for at være i udkanten af arbejdsmarkedet er mennesker, der har været arbejdsløse i mere end et halvt år - som har været i et forløb med enten løntilskud eller virksomhedspraktik. Beregningerne bygger på de besparede ydelsesudgifter, der er forbundet med de pågældende ydelser, samt den øgede skatteindtægt, og der er således tale om garanterede minimumsbesparelser.

Kilde: CABI

Siden er sidst opdateret 11. februar 2019