Partnerskabsaftalen og FN's Verdensmål

Gensidigt forpligtigende samarbejde

Partnerskabsaftalen er bygget op omkring beskæftigelsesindsatsens 3 servicespor:

  • Rekruttering af ledige kandidater
  • Uddannelse og opkvalificering af ledige borgere og medarbejdere
  • Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

Formålet med aftalen er i fællesskab at sikre fremtidens arbejdskraft og skabe sammenhænge mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsudvikling.

Både Jobcenteret og virksomheden stiller en fast kontaktperson til rådighed.

Med en Partnerskabsaftale i hånden kan I synliggøre og løfte jeres sociale ansvar og på den måde bidrage til 4 af FN's Verdensmål:

Kom i dybden med Verdensmål nr. 8

 

Nyttig information
Siden er sidst opdateret 25. november 2019