Partnerskabsaftalen og FN's Verdensmål

Gensidigt forpligtigende samarbejde

Partnerskabsaftalen er bygget op omkring beskæftigelsesindsatsens 3 servicespor:

 • Rekruttering af ledige kandidater
 • Uddannelse og opkvalificering af ledige borgere og medarbejdere
 • Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

Formålet med aftalen er i fællesskab at sikre fremtidens arbejdskraft og skabe sammenhænge mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsudvikling.

Både Jobcenteret og virksomheden stiller en fast kontaktperson til rådighed.

Med en Partnerskabsaftale i hånden kan I løfte jeres sociale ansvar ved at fremme beskæftigelses- og uddannelsesniveauet for borgere og medarbejdere - og på den måde bidrage til 4 af FN's Verdensmål:

Kom i dybden med Verdensmål nr. 8

 

Nyttig information
 • Partnerskabsaftalen

  I kan bruge jeres sociale engagement via Partnerskabsaftalen til at målrette jeres CSR-arbejde, styrke jeres brand og skabe konkurrencefordele vedr. f.eks. udbud.

  Kontakt Partnerskabssekretariatet for at få tilsendt en Partnerskabsaftale, så du kan se, om det er noget for dig.

  Tlf. 5857 4203

   

 • FN's 17 Verdensmål

  I 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande 17 Verdensmål for en global bæredygtig udvikling - også kaldet Sustainable Development Goals eller SDG’erne.

  Når I har en Partnerskabsaftale med Jobcenter Slagelse bidrager I til FN's Verdensmål nr. 4 (Kvalitetsuddannelse), 8 (Anstændige jobs), 10 (Mindre ulighed) og 17 (Partnerskaber).

  Det handler om CSR - Corporate Sociale Responsibility = Samfundsansvar.

  Når I som virksomhed har etableret en Partnerskabsaftale med Jobcenter Slagelse, arbejder I systematisk og dokumenterbart med jeres sociale ansvar.

  Dvs. den del af CSR-feltet, der handler om ledige mennesker, som befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. Eller medarbejdere som er syge eller handicappede.

  Læs mere om FN's Verdensmål:

   

 • Benchmarkmodel

  I VITAS finder I en benchmarkmodel, hvor I kan se og sammenligne elementer af jeres sociale ansvar med fx jeres branche.

 • Den sociale beregner

  På Den Sociale Beregner kan I udregne værdien af jeres sociale ansvar på samfundsniveau i kr. og øre.

 • Sygefraværsberegner

  Hvad koster jeres sygefravær?

  Prøv Sygefraværsberegneren og få sat konkrete tal på, hvad sygefraværet koster jeres virksomhed.

 • Rammer for samarbejdet

  Samarbejdet i Partnerskabsaftalen er - ligesom Jobcenter Slagelse - underlagt vilkår i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Ligebehandlingslovene om ligestilling mellem kvinder og mænd og Lov om forbud mod forskelsbehandling på baggrund af alder, etnicitet, handicap m.v.

Siden er sidst opdateret 6. september 2021