Sådan startede samarbejdet

Partnerskabsaftalens historie

Idéen til Partnerskabssamarbejdet blev født i eftersommeren 2007 i forbindelse med en stor lokal virksomhedskonference.

Dengang var der historisk lav ledighed. Der var en stor mangel på arbejdskraft i mange brancher. Samtidig var der stadig mange borgere uden job. Mennesker der var langt fra arbejdsmarkedet - enten fordi de manglede de efterspurgte kvalifikationer eller havde problemer ud over ledighed.

Ambitioner for et tæt samarbejde

40 offentlige og private virksomheder inden for industri, service, social og sundhed og håndværk deltog i konferencen. Virksomhederne var særdeles aktive og gav en række positive input til det videre arbejde. De deltagende virksomheder og aktører på konferencen havde klare ambitioner for et tættere og mere systematisk samarbejde.

De udtrykte bl.a. at samarbejdet mellem virksomhederne og Jobcenter Slagelse virker, når virksomhederne har et retvisende billede af de ledige borgere og får en relevant og professionel bistand til at afhjælpe rekrutteringsproblemer.

De ønskede, at alle ledige job skulle være synlige, så alle der er motiveret kan søge dem.

Det blev også drøftet, at virksomhederne måtte give plads til ledige, der på længere sigt - og med den rette hjælp fra Jobcenteret og den enkelte virksomhed - kunne blive et aktiv for virksomheden.

Derudover blev det tydeligt, at samarbejdet mellem virksomhederne og Jobcenteret også skaber stor værdi, når der er optimale betingelser for, at virksomhedernes ansatte hurtigst muligt kan komme tilbage til jobbet efter sygdom og anden længerevarende fraværsperiode.

Endelig udformning

Alle disse forhold blev til idéen og tankegangen bag Partnerskabsaftalen. Den endelige udformning af en Partnerskabsaftale skete i et tæt samarbejde mellem både virksomheder og Jobcenteret. Det lagde grundstenen til det gensidigt forpligtende samarbejde, som består den dag i dag.

Ny teknologi, konjunkturer og en tæt dialog har sørget for at indholdet i partnerskabssamarbejdet og kommunikationen mellem parterne er levende, og at måden vi samarbejder kan ændre sig med tiden og med de behov, som løbende opstår.

Grundtanken og viljen bag partnerskabssamarbejdet er dog præcis den samme som på konferencen i 2007 og er mindst lige så aktuel som dengang.

Siden er sidst opdateret 30. september 2019