Tilfredshed

Opfølgningsbesøg og tilfredshed

Hvert år laver Jobcenter Slagelse et Opfølgningsbesøg på alle Partnerskabsvirksomhederne (face-to-face eller pr. telefon), hvor samarbejdet og aftalen justeres efter behov.

Ligeledes laves ved slutningen af hvert år en Tilfredshedsundersøgelse via et digitalt spørgeskema.

I 2021 ændrende vi lidt på spørgerammen og tilføjede et "Ved ikke", som svarmulighed.

Reslutatet blev, at 80 % af de adspurgte Partnerskabsvirksomheder, som besvarede undersøgelsen, var Meget tilfredse eller Tilfreds med partnerskabssamarbejdet med Jobcenter Slagelse.