Center for Specialundervisning

Centerleder Troels Jensen udtaler:

Vi udvider kendskabet til områdets virksomheder

Først og fremmest betyder det meget for os, at vi er med til at bringe mennesker tættere på et job. Men gennem Partnerskabsaftalen har vi også fået et bedre kendskab til virksomhederne i Slagelse Kommune. Det kendskab betyder, at vi meget bedre kan målrette vores undervisnings- og rådgivningstilbud til de aktuelle behov. De relationer, vi opbygger, når vi deltager i Partnerskabssamarbejdet, fører os mange spændende steder hen. Så set ud fra et virksomhedssynspunkt, får vi en masse viden ud af samarbejdet, som vi kan omsætte til konkrete aktiviteter, siger centerleder Troels Jensen fra Center for Specialundervisning i Slagelse.

Faglige kompetencer

På Center for Specialundervisning arbejder vi med at øge borgerens muligheder for at have indflydelse på eget livsforløb og deltagelse i samfundslivet. Vi har faglige kompetencer til såvel at understøtte Jobcentrets arbejdsopgaver som at kompetenceløfte borgere, der gerne vil i job eller uddannelse. Derfor er det både rigtigt og vigtigt for os at være med I Partnerskabssamarbejdet.

Samarbejdet med Jobcentret har udviklet sig gennem årene og er blevet bedre og bedre, efterhånden som parterne har lært hinanden at kende. Det er en af de fine gevinster ved at være med i Partnerskabsaftalen. For på møderne i Partnerskabsnetværket er der altid mulighed for at dele viden og synspunkter med hinanden og få konkrete svar på aktuelle spørgsmål, mener Troels Jensen.

Partnerskabsaftalen med Center for Specialundervisning blev etableret i 2008.

Siden er sidst opdateret 15. januar 2016