Dalmose El-Service

Indehaver Tommy Sejr Møller udtaler:

Samarbejdet udvikler os fagligt

Vi får rigtig meget ud af at være med i Partnerskabsaftalen. Ikke blot får vi den nyeste viden om, hvordan Jobcenter Slagelse kan hjælpe os i vores hverdag. Vi får også en række kontakter, som er med til at udvikle Dalmose EL-Service forretningsmæssigt og – for nu at bruge de udtryk - socialt, siger medindehaver Tommy Sejr Møller.

Dalmose EL-Service har de sidste 15 år uddannet en del voksenlærlinge og haft stor glæde ved at give voksne en mulighed for at få en faglig uddannelse. Samtidig har det givet en god aldersspredning i firmaet, og de modne lærlinge virker som gode rollemodeller for deres yngre kolleger.

Som et godt eksempel på den inspiration og viden, der formidles via Partnerskabsnetværket, nævner Tommy Sejr Møller deres markedsføringstiltag på internetmedierne. Firmaet har fået inspiration til at være på Facebook med sine løsninger og kompetencer inden for grøn energi. Den viden har Dalmose EL-Service haft lejlighed til at drøfte med flere andre Partnerskabsvirksomheder.

Vi har meget stor værdi af at deltage i de forskellige konferencer, workshops og netværksmøder, som vi bliver inviteret til via Partnerskabsaftalen. Det er givtigt for os at mødes med forskellige repræsentanter for Slagelse Kommune og ikke mindst virksomheder fra andre brancher. Vi suger til os af viden og får ny inspiration med hjem. Det er godt, at vi kan mødes i disse fora og fortælle om vores vilkår og udfordringer. Her får vi også givet udtryk for de ønsker, vi har, til det fortsatte samarbejde, siger Tommy Sejr Møller.

Partnerskabsaftalen med Dalmose EL-Service blev etableret i 2008.

Siden er sidst opdateret 14. januar 2016