Kjerulff A/S

Sælger Jette Kjerulff udtaler:

Knowhow skal deles

Vi har siden 2008 været en aktiv del af Partnerskabssamarbejdet, og vi får meget ud af at deltage i bl.a. møderne i Partnerskabsnetværket, hvor private og offentlige virksomheder mødes. Vi drøfter de forskellige initiativer, som f.eks. Jobcenter Slagelse lægger frem eller vi får inspiration fra kompetente oplægsholdere, som generøst deler deres knowhow. I dette forum trives udvikling, mener Jette Kjerulff.

I bilbranchen er forandringsparathed nødvendigt. Jette Kjerulff er overbevist om, at den konkret og praktisk anvendelige viden, hun får gennem Partnerskabssamarbejdet, gør det nemmere at træffe rigtige beslutninger.

Fra 2008 og til nu er der sket meget i Partnerskabssamarbejdet. Der er hele tiden kommet nye relevante arrangementer til, og dialogen mellem private virksomheder og offentlige myndigheder er udbygget. Det er til stor gavn for os som virksomhed og ikke mindst for de af kommunens borgere, der har forskellige udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet. Den viden og inspiration vi får på netværksmøderne, bringer vi med rundt i andre erhvervsmæssige og private sammenhænge, hvor vi giver den videre, siger Jette Kjerulff.

Partnerskabsaftalen med Kjerulff A/S blev etableret i 2008.