SANO

Afdelingsleder Berit Bejstrup Andersen udtaler:

En god start på fremtiden

I dagligdagen beskæftiger vi os med mennesker og livskvalitet, så når vi kan bidrage med hjælp og støtte til mennesker med udfordringer, så gør vi det. Desuden mener vi grundlæggende, at vi som borgere og virksomhed har et ansvar – ja er forpligtet – til at yde en indsats for den kommune, vi borg og arbejder i. Derfor er vi med i Partnerskabsaftalen, hvis ide og indhold harmonerer med vores holdning om et socialt ansvar og engagement, siger serviceleder Berit Bejstrup Andersen fra Center for Sundhed og Træning i Skælskør.

Centret har i flere år haft personer i job med løntilskud og har stillet virksomhedspraktikpladser til rådighed, så mange ledige borgere har kunnet få arbejdspladsrutine og en platform at søge arbejde fra. Adskillige er efterfølgende kommet i almindelige ordinære job på centret i Skælskør eller i andre virksomheder.

Rekrutterer nye medarbejdere

Det er hovedsageligt inden for områderne service/rengøring, køkken/kantine og pedel/vicevært, vi har virksomhedspraktikpladser. Vi rekrutterer flere af vores faste medarbejdere blandt de ledige borgere. Men vi er også meget tilfredse, hvis vi kan hjælpe ledige til at få et mere fast holdepunkt i hverdagen ved at lære at møde på et arbejde og lære at begå sig på en arbejdsplads, fortæller Berit Bejstrup Andersen.

Partnerskabsaftalen med Center for Sundhed og Træning blev etableret i 2008.