Slagelse Kommune Entreprenørservice

Gartner Tina Falk udtaler:

Kompetencerne skal løftes

Slagelse Kommunes Entreprenørservice har mange års erfaring med at have ledige borgere i job med løntilskud og i virksomhedspraktik, og vi har stor succes med det. En af grundene til at vi oplever så mange vellykkede forløb er, at vi er meget grundige, når vi tager imod ledige borgere. Samarbejdet skal startes rigtigt, blandt andet ved at begge parter er åbne og ærlige om forventningerne til, hvad der skal ske i tiden hos os. Vi går ind i et forløb med en borger, hvis vi mener, at kunne give et løft til de faglige/sociale/personlige kompetencer. Vi er affklaret om hvilke rammer og forhold, der skal være på plads, for at borgeren kan få dette løft, siger gartner og mentor Tina Falk.

Der er fuld åbenhed internt om vores engagement i Partnerskabsaftalen, og vi gør meget ud af kommunikationen mellem kolleger og mentorer. Det er også nødvendigt, for når vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov for træning og støtte, så skal der tages individuelle hensyn til arbejdstid og –opgaver. Det er en naturlig del af virksomhedens hverdag, at medarbejdere og borgerne arbejder tæt sammen. Faktisk er denne sidemandsoplæring en væsentlig del af borgernes kompetenceudvikling, siger Tina Falk.

Partnerskabsaftalen med Slagelse Kommunes Entreprenørservice blev etableret i 2008.

Siden er sidst opdateret 14. januar 2016