Rekruttering

Mangler du arbejdskraft? Ring 2911 4200!

Virksomhedsservice giver sparring til rekrutteringsprocessen og hjælper med at finde dine nye medarbejdere blandt ledige kandidater. Ydelsen er uden omkostninger for virksomheden.

NB! Vi gør opmærksom på, at al rekruttering hviler på Forskelsbehandlingsloven og Ligebehandlingsloven. Vi matcher virksomhed og ledige kandidater med udgangspunkt i kvalifikationer og kompetencer holdt op imod jobindhold.

Få hjælp indenfor 24 timer

Hvis du har et konkret job, som du ønsker vores hjælp til at besætte, så send dine kontaktinformationer til:

Vi ringer til dig indenfor 24 timer på alle hverdage, så vi kan drøfte krav og forventninger til kandidaterne.

Offentlige virksomheder

Offentlige virksomheder kan få hjælp til rekrutteringsprocessen, når det drejer sig om tidsbegrænsede ansættelser.

Offentlige virksomheder
 • Tidsbegrænsede ansættelser

  I kan får hjælp af Virksomhedsservice i Jobcenteret til at finde en medarbejder til en tidsbegrænset ansættelse. Derudover skal følgende retningslinjer anvendes.

  Kommunale virksomheder skal også ved tidsbegrænsede ansættelser i Slagelse Kommune være opmærksom på, at der lægges vægt på åbenhed omkring på processen, samt at ansættelser sker på et sagligt, ansættelsesretligt korrekt grundlag og under hensyntagen til de gældende politikker i Slagelse Kommune.

  Stillingsopslag kan nøjes med at blive opslået internt i tilfælde af, at der er tale om kortere vikariater. Folketingets Ombudsmand har udtalt, at ledige stillinger bør opslås for at "sikre tilliden til, at hvervene besættes på et fagligt og tilstrækkeligt bredt grundlag".

  Hensigten med opslag er at skabe størst mulig åbenhed om ledige stillinger således, at arbejdsgiveren får det bredest mulige grundlag for at vurdere, hvem der vil være bedst egnet til den ledige stilling.

  Ved alle opslåede stillinger - også tidsbegrænsende job - skal der nedsættes et ansættelsesudvalg.  

  LUH, Slagelse Kommune
  E-mail: personalejura@slagelse.dk

Siden er sidst opdateret 26. februar 2021