Ansæt en veteran

Få jobpræmie på kr. 50.000

Som et led i den danske veteranindsats har virksomheder muligheder for at ansætte veteraner med en jobpræmie på kr. 50.000.

Veteranindsatsen koordineres igennem veterancentret i Ringsted, hvor man også som virksomhed har mulighed for at få råd og vejledning omkring ansættelse og fastholdelse af veteraner.

Veterancentret er samtidig et videnscenter, som har til formål at forske og samle ny viden indenfor veteranområdet. De har også en døgntelefon, som veteraner og pårørende kan bruge.

Lokalt har Slagelse Kommune ansat en veterankoordinator, der fungerer som én indgang til kommunen og giver et overblik over, hvilke tilbud der er. Veterankoordinatoren hjælper også med at skabe kontakt til de rette personer.

Siden er sidst opdateret 17. december 2020