Arbejdsfordeling og Afskedigelser

Hvis situationen kræver det

Ved behov for vejledning i forhold til Arbejdsfordeling eller Afskedigelser kan du kontakte os på:

  • Tlf. 2911 4200
  • E-mail: virksomhedsservice@slagelse.dk 

Det er også muligt at få vejledning hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som har oprettet en midlertidige Hotline:

  • Tlf. 7220 0350

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling betyder, at du kan nedsætte dine medarbejderes overenskomstbestemte arbejdstid i en tidsbegrænset periode, uden at de berørte medarbejdere er afskediget. 

Medarbejderne får, når en række betingelser er opfyldt, ret til supplerende dagpenge for de dage, hvor de ikke arbejder.

Større afskedigelser

Ved behov for vejledning i forbindelse med større afskedigelser, bedes du kontakte Arbejdsmarkedskontor Øst på:

Det gælder for virksomheder med mindst 20 ansatte, som skal afskedige mindst 50 %.

Hjælpepakker til private virksomheder

Få vejledning hos Erhvervsstyrelsen på tlf. 7220 0034.

Siden er sidst opdateret 6. maj 2020