EGU under FGU

En EGU er en vekseluddannelse, der består af perioder på skole og perioder i praktik. Det er en praktisk baseret uddannelse, hvor der lægges vægt på læring gennem joberfaring, og hvor teori spiller en mindre rolle.

Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job eller fortsat uddannelse.

Kompetencegivende individuel uddannelse

Uddannelsen udgør en helhed og skal give den unge kendskab til arbejdsfunktioner og praktiske færdigheder, som både kan bruges i videre uddannelse, men som også kan give direkte erhvervskompetence, så eleven efter endt uddannelse kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet inden for den pågældende branche.

I erhvervsgrunduddannelsen tages der hensyn til elevens individuelle behov, og uddannelsen sammensættes efter en konkret vurdering af den enkelte elev. Det betyder også, at eleven har en stor medindflydelse på indholdet og tilrettelæggelsen af forløbet.