Fasthold sygemeldte

Forebyg sygefravær og fasthold dine medarbejdere selvom de er længerevarende sygemeldte.

Forebyggelse og fastholdelse er omkostningsbesparende for jeres virksomhed. I beholder viden, erfaringer og kompetencer hos medarbejderne og undgår måske langvarige sygemeldinger.

Forebyggelse og fastholdelse styrker medarbejdernes mulighed for at beholde jobbet og bevare fodfæste på arbejdsmarkedet og selvforsørgelse.

Virksomheden kan også anmode om Fast Track-behandling, hvilket betyder, at den første opfølgningssamtale med kommunen falder senest 2 uger efter anmodningen.

Siden er sidst opdateret 21. august 2019