Handicap (medarbejdere og ledige)

Vejledning og støtte

Din virksomhed kan få vejledning om de handicapkompenserende ordninger, som kan bruges til  fastholdelse på arbejdsmarkedet og ved ansættelse af personer med langvarig eller kronisk sygdom/handicap. 

De handicapkompenserende ordninger

  • Personlig Assistanceordning (PA); arbejdsmæssigt og under efter- og videreuddannelse
  • Hjælpemidler og arbejdspladsindretninger (tilskud/udlån)
  • §-56-aftale (refusion fra første sygedag)
  • Isbryderordningen (løntilskud til nyuddannede med handicap)
  • Fortrinsadgang til offentlige stillinger

 

Siden er sidst opdateret 22. juni 2021