IGU

Integrationsgrunduddannelse

Med den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU) og muligheden for at indgå en beskæftigelsesrettet integrationsaftale er det ambitionen, at flere flygtninge bliver en del af det danske arbejdsmarked.

Den nye IGU skal sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke lever op til kravene på det danske arbejdsmarked. IGUen er med til at øge integrationen af flygtninge på det danske arbejdsmarked.

Ordningen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er fyldt 18 år og under 40 år. For at påbegynde et IGU-forløb er det en betingelse, at man har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end fem år.