Løntilskud - offentlig

En fordel for den ledige og din virksomhed

Når I ansætter en ledig med løntilskud, får I mulighed for at møde en potentiel ny medarbejder, og den ledige får prøvet sig selv af i et konkret job. Samtidig modtager I et tilskud til lønnen.

Praktisk information 

  • Inden ansættelsen med løntilskud kan starte, skal både løntilskudspladsen og den ledige godkendes af Jobcentret
  • Der skal udarbejdes en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår og hvor lang tid, I forventer at have den ledige i ansættelse med løntilskud
  • Virksomheden udbetaler lønnen og modtager et tilskud pr. time
  • Den lediges løn kan højest svare til pågældendes individuelle dagpengesats
  • Der skal være et rimeligt forhold mellem antal ansatte med og uden offentligt tilskud
  • Husk at ansatte med løntilskud er omfattet af samme lovgivning som ordinært ansatte

Vær opmærksom på, at offentlige virksomheder ikke kun omfatter stat, regioner og kommuner. Det er også alle organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvor mindst 50 % af udgifterne bliver dækket af offentlige midler.

Ansøg digitalt via

Tilskud

Siden er sidst opdateret 20. december 2021