Mentorordning

Få hjælp fra en mentor til at fastholde eller introducere en borger med særlige behov

En mentor er en person, der kan støtte og vejlede en borger, som ansættes i virksomheden eller deltager i et virksomhedsrettet tilbud, som Jobcenter Slagelse har godkendt.

Det drejer sig om borgere med behov for ekstra støtte til at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller blive fastholdt i jobbet.

Mentoren kan være en af jeres medarbejdere, der kan og vil påtage sig opgaven som mentor, eller det kan være en ekstern konsulent.

Jobcentret har også mulighed for at bevilge uddannelse af mentorer, hvis der er behov for det.