Sundhedsfremme

Sæt fokus på at sundhedsfremme på arbejdspladsen

Vær' med til at forebygge sygdom og sygefravær ved at sætte fokus på sundhed på arbejdspladsen.

Det handler om at skabe gode rammer for trivsel, sund kost, gode motionsvaner, rygestop og hjælp til misbrugsproblemer.

Det er muligt at få råd og vejledning om sundhedsfremme på arbejdspladsen.